Özelleştirilebilir Adres Formu Eklentisi

B

u eklenti, Teslimat adresi formunu daha düzenli bir yapıya dönüştürmek ve entegrasyonlarla uyumlu hale getirmek için kullanılır.

Teslimat adresi formu kaydedildiğinde, tüm eklenmiş alanlardaki bilgiler adres alanına bir ayraçla eklenecektir. Alternatif olarak, adres alanı müşterilerden gizlenebilir ve tüm eklenmiş alanlardaki bilgiler uygun bir formatta adres sütununa yazılabilir.

customizable_address-extension_form